Zelfstandig wonen met levensbrede begeleiding

Stichting Met Het Oog Op Morgen

MHOOM streeft ernaar mensen met autisme een veilige woonomgeving te bieden. Vanuit deze omgeving kunnen zij zich ontwikkelen naar een zo optimaal mogelijk bestaan, waarbij zij zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven behouden.

Naast daadwerkelijk begrijpen en erkennen van het autisme staat voorop dat dit gebeurt in een overzichtelijke en veilige woonomgeving. De begeleiders ondernemen op alle mogelijke levensgebieden actie om dit te realiseren.

De ondersteuning wordt op maat geboden en sluit aan bij wat iedere bewoner afzonderlijk nodig heeft. We kijken en luisteren dus goed en geven alleen ondersteuning waar dat echt nodig is. Centraal staat, dat onze bewoners basisveiligheid ervaren van waaruit zij zich verder kunnen ontwikkelen.

MHOOM is partner binnen het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG) en lid van de Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ)

Contact

Christel Brink
Kunstenaarshoeve 227
7326 WD Apeldoorn.
Tel: 055 8434306

christel@mhoom.nl