Klein­schalig wonen met korte lijnen

Info

Veelgestelde vragen:

1. Met welke indicatie kan ik wonen bij MHOOM?
In ons wooninitiatief zijn er 14 begeleidingsplekken. Om hiervoor in aanmerking te komen heb je een indicatie WLZ 1 t/m 3 GGZ W of hoger nodig. MHOOM biedt ook ambulante begeleiding. In dat geval heb je naast eigen woonruimte een passende WLZ-, of WMO-indicatie nodig. Soms krijgen we de vraag of je met een WLZ VG 1 t/m 3 en 6 hier kunt wonen. Dit kan alleen als je aan de voorwaarden voldoet om hier te kunnen wonen en wanneer ASS echt op de voorgrond ligt.

2. Is er een wachtlijst?
De doorstroom bij MHOOM is minimaal. Om die reden werken wij niet met een wachtlijst maar met een interesselijst. Op het moment dat er een plek vrij komt wordt er gekeken wie van de personen op deze lijst op dat moment het beste past bij de populatie en bij de samenstelling van het team. Er is dus geen strikte volgorde waarbij degene die bovenaan staat als eerste aan de beurt is.

3. Hoe lang is de wachttijd als je op de interesselijst staat?
Door de lage doorstroom kunnen mensen lang op de interesselijst staan. We raden dan ook altijd aan om niet alleen te wachten tot er een plek bij MHOOM vrij komt maar ook verder te kijken. Wil je ambulant begeleid worden? Dan is er vaak minder wachttijd, maar dat kan per periode verschillen.

4. Bieden jullie 24-uurszorg? 
MHOOM biedt 24-uurszorg. Begeleiding is echter niet 24 uur per dag fysiek aanwezig. Buiten de aanwezigheid van begeleiding kunnen bewoners altijd een beroep doen op de professionele begeleiding van Digicontact .Dit kan telefonisch, met beeldbellen of via een app.

5. Hoe zelfstandig moet ik zijn?
Als je door MHOOM begeleid wil worden moet je een zelfstandig huishouden kunnen voeren. Ook moet je zelfstandig kunnen opstaan en naar je werk of andere afspraken kunnen gaan. Je moet alle handelingen kunnen, maar wij geven je graag ondersteuning bij de planning en de uitvoering. Wij geven dus geen zelfstandigheidstraining.

6. Hoe oud zijn de mensen die bij jullie begeleid worden?
In ons wooninitiatief liggen de leeftijden op dit moment tussen de 25 en 60 jaar. In de praktijk merken wij dat 23 jaar wel de minimale leeftijd is om het hier te laten slagen. Als je jonger bent heb je vaak meer ondersteuning nodig dan wij kunnen bieden. Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen. Meestal krijg je onder de 23 jaar ook geen huurtoeslag, dus als je een uitkering hebt is het lastig om dan iets te huren.

7. Wat wordt er bedoeld met wonen en zorg zijn gescheiden?
Je huurt de woning van woningstichting De Goede Woning. Je bent verantwoordelijk voor alle zaken die het wonen aangaan. Denk aan de bekostiging van de huur, verzekering, energie, levensonderhoud en recreatie. Je bent zelf ook verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van je appartement. De zorg koop je middels een PGB bij ons in. Wij gaan dus niet over je huis, maar alleen over de begeleiding. Als je bij MHOOM komt wonen, sluit je een huurovereenkomst met Woningcorporatie De Goede Woning (DGW). Deze huurovereenkomst is onlosmakelijk verbonden met deze zorgovereenkomst.

8. Wat zijn de voorwaarden om bij MHOOM te kunnen wonen?
De voorwaarden kun je vinden onder punt 3.1 van de Algemene Voorwaarden.

9. Hoe verloopt de intakeprocedure?
De stappen van de intakeprocedure worden beschreven onder punt 2 van onze Algemene Voorwaarden.

Contact

Christel Brink
Kunstenaarshoeve 227
7326 WD Apeldoorn.
Tel: 055 8434306

christel@mhoom.nl