Basis­veilig­heid en rust zijn onze pijlers

Visie en werkwijze

De ondersteuning door MHOOM is integraal en levensbreed. Dit betekent dat bewoners kunnen rekenen op begeleiding op álle terreinen die hun leven bestrijkt. We gaan uit van de kracht en sterke punten van onze bewoners en maken samen met hen een ondersteuningsplan waarin we vastleggen hoe zij hun leven vorm willen geven, wat daar voor nodig is, en wat er gebeurt als zij geen ondersteuning krijgen. We werken dus altijd vanuit de vraag van de bewoner en leveren zorg op maat. Voorop staat, dat hij of zij meer grip op, en regie over, het leven krijgt. Eigen wensen en mogelijkheden staan centraal.

Integrale levensbrede begeleiding is begeleiding die betrekking heeft op alle gebieden en domeinen waarop je leven zich afspeelt. Enkele voorbeelden: wonen, werk, vrije tijd, sociale relaties, financiën, seksualiteit, zingeving etc.

Om te weten waarom MHOOM deze begeleiding geeft moet je eerst weten hoe de problemen die veroorzaakt worden door het autisme zich uiten.

Voor veel mensen met autisme bestaat het leven uit leven van crisis naar crisis. Zelf zijn ze vaak niet in staat orde en samenhang aan te brengen, laat staan dat ze vooruit kunnen kijken naar wat ze op langere termijn in het leven willen en hoe ze daarin stappen kunnen zetten. Jezelf een toekomst voorstellen en perspectief naar de toekomst zien, veronderstelt voorstellingsvermogen. Het veronderstelt ook dat je samenhang ziet en aanbrengt. Mensen met autisme hebben vaak een heel goed oog voor detail, maar ze kunnen die details moeilijk in een groter geheel plaatsen. Overzicht krijgen en houden is heel moeilijk. Daarbij hebben ze ondersteuning nodig. En die ondersteuning strekt zich uit op alle denkbare levensgebieden. Mensen met autisme moeten continu alle prikkels en indrukken die zij opdoen een plaats proberen te geven en zij moeten voortdurend proberen een wereld te begrijpen die niet op hun beperking is ingesteld.[1]

Dit betekent dat de gebruikelijke benadering vanuit een medische insteek onvoldoende recht doet aan de gevolgen van autisme. Alle mensen zijn verschillend en dat geldt ook voor mensen met autisme. Een uniforme aanpak bestaat niet.

Autisme is anders en veelomvattender dan de meeste medische condities en dit vraagt om een andere benadering. Het laat zich niet als een geïsoleerde kwestie begrijpen en behandelen. Als begeleiding zich bij de gevolgen van, en problemen door autisme alleen richt op de praktische problemen, werk je aan schijnoplossingen. De onderliggende problemen op de diepere lagen van het leven voeren dan continu nieuwe onrust aan. Het onbehagen en de angst krijgen steeds weer nieuwe voeding. Bij autisme mag je daarom niet uitsluitend de focus leggen op de afzonderlijke en geïsoleerde problemen. Je dient het gehele leven in ogenschouw te nemen.

Dit is de reden dat MHOOM kiest voor integrale en levensbrede begeleiding van mensen met autisme. Omdat wij weten dat het gehele leven aandacht behoeft. Wij werken dan ook met een methode die hier precies op aansluit: de PILLAR methodiek.[2]

Voor mensen met autisme is het belangrijk dat begeleiding onder handbereik is. Als er een probleem ontstaat op een bepaald levensgebied kan dit leiden tot angsten, onzekerheden of blokkades op andere gebieden. Soms kan een hulpvraag heel kort uitgesteld worden, maar door verlies van overzicht kan hun leven heel snel ontregeld raken.  Geplande begeleiding op vaste momenten is niet voldoende toereikend. Juist op onverwachte momenten kan er ineens ondersteuning nodig zijn. Krijgt iemand niet binnen afzienbare tijd de juiste ondersteuning, dan is het gevolg vaak dat het overzicht volledig zoekt raakt en hun leven als een soort kaartenhuis in elkaar stort. Het welbekende domino-effect: Kleine aanleidingen kunnen enorme gevolgen hebben.
Sommige begeleiding is planbaar. Maar meestal is dat niet het geval. Wie ambulant begeleidt wordt moet zijn begeleidingsvraag uit kunnen stellen. Voor de bewoners van MHOOM geldt, dat dit niet of slechts korte tijd kan. Daarom vinden wij dat er elke dag op vaste tijdstippen begeleiding aanwezig moet zijn. Zodat je de mogelijkheid hebt om je kaartenhuis overeind te houden.


[1] De Neef 2012, 87 e.v.

[2] Pillarmethodiek

Contact

Christel Brink
Kunstenaarshoeve 227
7326 WD Apeldoorn.
Tel: 055 8434306

christel@mhoom.nl