Wonen in een uniek woon­initiatief

Over MHOOM

Stichting MHOOM (Met Het Oog Op Morgen) biedt sinds 2003 integrale levensbrede begeleiding aan volwassen mensen met Autisme. Het is indertijd opgericht door ouders die een veilige omgeving voor hun jongvolwassen kind wilden creëren maar hun kind wel de maximaal mogelijke autonomie gunden. Het wooninitiatief is gelegen in de Apeldoornse wijk De Maten. Daar is plaats voor 14 mensen met autisme. De 14 appartementen van MHOOM zijn geclusterd en in het gebouw is er ook een appartement dat dient als steunpunt.

De woningen worden door MHOOM toegewezen aan personen met ASS, die voldoen aan de toelatingscriteria van MHOOM en die een woon- & begeleidingsovereenkomst zijn aangegaan met MHOOM. Deze toewijzing staat los van het Woonkeuze-traject van de Stedendriehoek.

Kern van het begeleidingsaanbod van MHOOM is van meet af aan het leveren van integrale begeleiding voor deze specifieke doelgroep geweest en is dat nog steeds. MHOOM richt zich in de begeleiding op het creëren en in stand houden van basisveiligheid in alle levensfasen en levensgebieden

Het team van MHOOM bestaat uit begeleiders die gespecialiseerd zijn in Autisme. Zij hebben scholing (HBO of MBO+) op dit gebied en jarenlange praktijkervaring. Ze zijn zeven dagen per week aanwezig om te ondersteunen waar nodig. Begeleiding voor de uren dat zij niet aanwezig zijn gaat via (beeld-)bellen door professionele begeleiding vanuit Digicontact.

Basisveiligheid

Doordat er elke dag begeleiding aanwezig is door steeds dezelfde personen ontstaat er bij onze bewoners een basisveiligheid. Ze weten dat hun vraag om ondersteuning vlot aandacht krijgt en dat ze dus weer snel overzicht krijgen. Deze veiligheid zorgt voor rust in hun leven. Deze rust is belangrijk om hun leven in balans te krijgen en te houden. Is deze ondersteuning niet direct beschikbaar, dan valt de basisveiligheid weg. Bij MHOOM zien we vaak dat mensen op den duur met minder directe begeleiding toe kunnen omdat deze basisveiligheid gegarandeerd is. Dit betekent niet altijd dat iemand dan helemaal zelfstandig kan wonen of dat de begeleiding een stapje terug kan doen. Daarmee zou de basisveiligheid weer ondergraven worden, met alle negatieve gevolgen van dien.

Een hulpvraag is bij mensen met autisme niet altijd even sterk aanwezig. Er kan een periode zijn dat er minder een beroep gedaan wordt op begeleiding. Dit hangt af van veel factoren: de levensfase waarin iemand verkeert, gebeurtenissen in de (sociale) omgeving, aangeleerde vaardigheden, etcetera. Tegelijk kunnen die factoren er ook toe leiden dat iemand juist méér ondersteuning en aandacht vraagt. En zoals bij alles in het leven is ook hier niet exact te voorspellen hoe die behoefte aan steun zich ontwikkelt. Doordat MHOOM de begeleiding integraal aanbiedt zijn we flexibel in het bieden van deze ondersteuning. We kunnen de uren over een jaar middelen en daardoor de fluctuerende hulpvraag adequaat opvangen. Waar nodig kunnen wij op korte termijn opschalen en een bewoner dus meer ondersteuning bieden. Pieken en dalen in de begeleiding kunnen zo adequaat ondervangen worden. Ook hierin verschilt de ondersteuning bij MHOOM van een ambulante aanpak.

Financiering

Indicatie en PGB
Financiering gebeurt op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB). Bewoners hebben hierdoor zelf de regie over hun ondersteuning en over de begeleiding die zij kiezen. Wie er voor kiest om bij MHOOM te wonen besteedt zijn PGB-budget aan de ondersteuning. Wat een PGB is en om te bepalen of iemand een PGB kan beheren is terug te lezen via deze link.
of iemand PGB-vaardig is valt te lezen via deze link.

Om regie te kunnen voeren over een PGB moet een bewoner aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit zijn best veel voorwaarden en het is voor mensen met autisme niet altijd mogelijk dat allemaal zelf bij te houden. Dan bestaat voor bewoners van MHOOM de mogelijkheid om een regievoerder aan te wijzen. Dit kan iemand zijn uit de directe omgeving (bijvoorbeeld een familielid) maar het mag ook een onafhankelijke derde zijn.

Voor de aanvraag van een indicatie zijn er twee mogelijkheden:

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO-loket gemeente Apeldoorn) Let op! WMO is alleen voor Ambulante begeleiding.
  • Wet Langdurige Zorg (CIZ) (voor het wonen in het geclusterde woningcomplex)

Contact

Christel Brink
Kunstenaarshoeve 227
7326 WD Apeldoorn.
Tel: 055 8434306

christel@mhoom.nl